เงินประกันภัยข้าว-ข...
 
Notifications
Clear all

เงินประกันภัยข้าว-ข้าวโพดกว่า 1.5 พันล้าน เตรียมช่วยเกษตรกร

1 Posts
1 Users
0 Likes
207 Views
Posts: 0
 Anonymous
Topic starter
Joined: 53 years ago

สาระประโยชน์จากมติชนออนไลน์ ได้รับการบอกกล่าวว่า ธ.ก.ส.โอนเงินค่าสินไหมในโครงการประกันภัยข้าว-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 กว่า 1.5 พันล้านบาท ช่วยบรรเทาความเสียหาย-ลดความเสี่ยงด้านการผลิตแก่เกษตรกรกว่า 1 แสนราย

สำหรับรายละเอียดเรื่องราวข่าวแจ้งว่า เมื่อวันนี้ 5 มีนาคม 2565 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรรวมไปถึงสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บอกกล่าวว่า ธ.ก.ส.มุ่งดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการสร้างภูมิคุ้มกันรวมไปถึงบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิต โดยใช้การประกันภัยข้าวนาปีหมายรวมไปถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นเครื่องมือคุ้มครองความเสียหายจากกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมทั้งมีเป้าหมายในการทำประกันภัยบนพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศกว่า 46 ล้านไร่

บวกกับทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการประกันภัย โดย ธ.ก.ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยข้าวนาปีไปแล้วจำนวน 12 ครั้ง เป็นเงินกว่า 1,522 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 1.2 ล้านไร่ ร่วมกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ครั้ง เป็นเงิน 34 ล้านบาท พื้นที่เสียหาย 22,945 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์รวมกว่า 113,931 ราย โดยประกันคุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม/ฝนตกหนัก ภัยแล้ง/ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ/พายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว/น้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ แล้วก็ช้างป่า

ธกส.เตรียมโอนเงินประกันภัยข้าว-ข้าวโพดช่วยเกษตรกรแสนคน

ในขณะที่โครงการประกันภัยข้าวนาปี ให้วงเงินคุ้มครองจำนวน 1,260 บาทต่อไร่ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,500 บาทต่อไร่ รวมไปถึงในกรณีเกิดภัยศัตรูพืช/โรคระบาด โครงการประกันภัยข้าวนาปี ให้วงเงินคุ้มครอง 630 บาทต่อไร่ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้วงเงินคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่

ในการดำเนินงาน เมื่อเกษตรกรผู้ทำประกันภัยได้รับความเสียหาย จะแจ้งความเสียหายที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอทำการส่งข้อมูลไปยังสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อประเมินข้อมูลความเสียหาย เมื่อตรวจสอบแล้วครบถ้วน สมาคมฯ จะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขภายใน 15 วันผ่านระบบ ธ.ก.ส. จากนั้น ธ.ก.ส. จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทน เข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง

ซึ่งก็จะถือได้ว่าทั้งนี้ ปีการผลิต 2564 มีเกษตรกรให้ความสนใจทำประกันภัยข้าวนาปี จำนวน 3.59 ล้านราย พื้นที่การเกษตรกว่า 43 ล้านไร่ ร่วมกับประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 96,620 ราย พื้นที่การเกษตรกว่า 1.5 ล้านไร่ ซึ่งนี่ก็แปลว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการผลิตได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพราะเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงบวกกับมีความถี่มากขึ้น

ติดตามสาระความรู้และเนื้อหาทันเหตุการณ์ได้จาก กระดานข่าวสาร เปรียบเทียบทุกอย่างที่กูต้องใช้