Notifications
Clear all

แหล่งเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย ที่มีเเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก

1 Posts
1 Users
0 Likes
531 Views
Posts: 0
Topic starter
(@Anonymous)
New Member
Joined: 1 second ago

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจส่งความสุขปีใหม่ มอบให้ประชาชน ปี 65 ผ่าน 2 โครงการ เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน

ซึ่งก็หมายความว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์ ได้เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์พร้อมใจส่งสุขปีใหม่ ปี 2565 มอบให้เกษตรกรรวมทั้งประชาชน ประกอบด้วย 2 โครงการ เท่ากับ

 1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์
 2. เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์

ซึ่งก็หมายความว่าจะมีกิจกรรมย่อย เท่ากับ เปิดสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล เป้าหมายประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56,666 คนประกอบด้วย การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ รวมทั้งทุ่งทานตะวัน พร้อมลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค สระบุรี รวมทั้งเปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม รวมทั้งกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร รวมทั้งเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm

พร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ประชาชนเข้าชมฟรี เปิดสถานที่ศูนย์วิจัยการเกษตรให้เที่ยวชม จำนวน 12 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวด้านปศุสัตว์ จำนวน 6 แห่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 95 แห่งเป็นต้น

อีกทั้งยังเปิดสถานที่ราชการ รับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล รวมทั้งแจกพันธุ์ไม้ เป้าหมายประชาชนรวมทั้งเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 116,450 คนประกอบด้วย โดยมีสถานที่ ดังนึ้

แหล่งเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทย ที่มีเเจกพันธุ์ไม้ ขายสินค้าราคาถูก

 • จุดบริการศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง (แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่รวมทั้งสกลนคร)
 • ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แห่ง (พัทลุงรวมทั้งลำปาง)
 • โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง (ชุมพร)
 • โครงการส่งน้ำรวมทั้งบำรุงรักษา 6 แห่ง (ลำปาง (2 แห่ง) กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ รวมทั้งสุพรรณบุรี) อ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง (ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา สุรินทร์ นครนายก (3 แห่ง) ระยอง อุบลราชธานีรวมทั้งระนอง)
 • โครงการชลประทาน 3 แห่ง (นครศรีธรรมราช (2 แห่ง) รวมทั้งบึงกาฬ)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุดรธานี หนองคาย นครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี สมุทรปราการ ราชบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สุพรรณบุรี น่าน รวมทั้งลำพูน)
 • สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปากช่อง คทช. จำกัด นครราชสีมา
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาอาหารสัตว์ 2 แห่ง (ยโสธรรวมทั้งหนองคาย) รวมทั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาน้อย น่าน
 • สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขต 4 แห่ง (ขอนแก่น อุบลราชธานี จันทบุรี รวมทั้งชัยนาท)
 • ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน 2 แห่ง (เชียงราย 2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยพืชไร่ 2 แห่ง (ขอนแก่น รวมทั้งสุพรรณบุรี) ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง 2 แห่ง (เชียงใหม่ 2 แห่ง) – ศูนย์วิจัยพืชสวน 4 แห่ง (ชุมพร ยะลา ศรีสะเกษ รวมทั้งตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 2 แห่ง (พิษณุโลก รวมทั้งเชียงใหม่)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาการเกษตร 22 แห่ง (แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิจิตร หนองคาย เพชรบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี แพร่ อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย สุรินทร์ ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี รวมทั้งตรัง)
 • ศูนย์วิจัยรวมทั้งพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น (2 แห่ง)
 • ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริศรีสะเกษ
 • ศูนย์ส่งเสริมรวมทั้งพัฒนาอาชีพการเกษตร 3 แห่ง (กระบี่ เชียงใหม่ รวมทั้งจันทบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจเชียงใหม่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 แห่ง (ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี รวมทั้งอุดรธานี)
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (MILK LAND 2) สระบุรี รวมทั้งสำนักงาน อ.ส.ค. ภาค 4 แห่ง (ประจวบคีรีขันธ์ สุโขทัย เชียงใหม่ รวมทั้งขอนแก่น)
 • สถานีเรดาร์ฝนหลวง 5 แห่ง (เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครราชสีมา ชลบุรี รวมทั้งสุราษฎร์ธานี)
 • ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ

เป้าหมายประชาชนรวมทั้งเกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน 1,445,969 คนจัดหาสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรผ่านช่องทางต่าง ๆ

เช่น การจัดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินค้าปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือ รวมทั้งน้ำผลไม้จาโบติกาบา พร้อมทั้งมีการจำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร รวมทั้งนวัตกรรมสุขภาพรวมทั้งความงาม) อาทิ เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง รวมทั้งชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง รวมทั้งจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงาน (ในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งภูมิภาค) รวมทั้งจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรรวมทั้งสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรรวมทั้งประชาชนจะได้รับประโยชน์รวมทั้งความสุขจากโครงการดังกล่าวไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่เกษตรกรในปีหน้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เลือกตาข่ายกรองแสงยังไงให้คุ้มราคา

วันนี้จะมารีวิว ตาข่ายกรองแสง เพราะวันก่อนเขียนเรื่อง ตาข่ายเหล็กสำหรับทำรั้ว ไปแล้ว ใครอยากดูกดเข้าไปดูได้ตามลิ้ง

จัดทัพส่วนลด พฤษภาคม พร้อมโปร 5×5 มาก่อนได้ก่อน

โปรโมชั่นช้อปปี้ เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ มีโปร 5×5 จัดทัพยิ่งใหญ่สดสูงสุดกระหน่ำรับหน้าฝน พร้อมยกทัพส่งฟรี โค้ดลดราคาเพียบ

Shopee ลดราคาสินค้ากระหน่ำ เมษายน 66

จัดใหญ่ไฟกระพริบ สินค้าลดราคาจากช๊อปปี้ เมษายน 66 กับโปรดี ๆ MEGA CAMPAIGN Shopee ลดกระหน่ำ รับซัมเมอร์นี้ รีบเลยก่อนหมดเดือน

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน ถือเป็นสินค้าควบคุม

เตือนเวลาซื้อ หม้ออบลมร้อน หรือ หม้อทอดไร้น้ำมัน หันดูวันผลิตและตรวจสภาพสินค้าให้ดีก่อนจ่ายเงิน

โค้ดส่งฟรี Shopee เมษายน 66

ช้าหมดอดแดก ไม่รู้นะ รีบกดเลย กดก่อนได้ก่อน ถึงสิ้นเดือน เมษายน 2566 นี้เท่านั้น

ราคาไอโฟนแต่ละรุ่น update ล่าสุด

ทำไว้สำหรับใช้เอง แต่ใครจะมาดูก็ได้ update ราคาไอโฟนแต่ละรุ่น ว่ามีราคาลง หรือราคาขึ้น อย่างไร ยังไง เอาไว้สำหรับคนที่อยากได้ของตกรุ่น หรือทุนไม่ถึง

รู้ทันเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ก่อนตัดสินใจ

หากว่าใครเล่น Social ในช่วงเดือนนี้ คงจะได้เคยเห็นโฆษณาของออมสิน ประมาณว่าออกแพคเกจออมเงิน สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน หรือ 11 เดือน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรเลือกใช้ใครดี มีแนะนำ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถช่วยตอบโจทย์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยได้