Notifications
Clear all

28 มค. ถึง 5 กพ. อย่าลืมแวะงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน

1 Posts
1 Users
0 Likes
546 Views
Posts: 0
Topic starter
(@Anonymous)
New Member
Joined: 1 second ago

มาแล้ว งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน หลังจากรอคอยกันมานาน เชิญเดินเที่ยวแบบปลอดภัย สไตล์ New Normal เปิดให้เที่ยวรวมไปถึงช๊อปกันได้แล้ว ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 28 มค. ถึง 5 กพ. 65 นี้

เพราะนอกจากมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดแล้ว ยังมีกิจกรรมจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาทิเช่น เวทีการแสดงของนิสิต ณ ลานหน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00-21.00 น. โดยมีการเข้าร่วมกว่า 10 องค์กร เช่น KU band รวมดาวกระจุย โขนละคอน ดนตรีไทย นิสิตอีสาน ส่งเสริมรวมไปถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ฯลฯ ส่วนของร้านอาหารสโมสรนิสิต มีด้วยกัน 3 สโมสร ได้แก่ คณะเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ขณะที่ร้านค้านิสิตที่เข้าร่วมในปีนี้มีจำนวน 134 ร้านค้า จำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 คน

ในงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขนนั้น ยังไฮไลท์พิเศษอีกอย่างภายในงานในปีนี้ นั่นหมายความว่าก็คือ บริการฉีดวัคซีนเข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 แก่นิสิตรวมไปถึงประชาชน โดยสามารถวอล์ค อิน ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 10.00 -13.00 น. นั่นหมายความว่าจะให้บริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า Astrazeneca วันละ 1,500 คนเท่านั้น

งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน งานที่ทุกคนรอคอย

กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน นั่นหมายความว่าจะมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบไปด้วย

 1. จัดงานกลางแจ้ง ลดปริมาณร้านค้าลง 50 % ตั้งร้านค้าฝั่งเดียวของถนน เว้นระยะห่างของร้านค้า กำหนดให้ผู้ร่วมงานเดินเส้นทางเดียว (One way) เพื่อไม่เดินสวนกันในระยะใกล้ชิด
 2. ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ 6 จุดเข้างาน ได้แก่
  • 1.)ประตูพหลโยธิน
  • 2).ประตูงามวงศ์วาน (1)
  • 3).ประตูสวนวรุณาวัณ (สำนักพิพิธภัณฑ์ ฯ)
  • 4).แยกโครงการหลวง
  • 5).แยกสำนักการกีฬา
  • 6).แยกคณะเกษตร
 3. สแกน QR CODE ลงทะเบียนก่อนเข้ารวมไปถึงออกจากงาน
 4. ตั้งจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ รวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ เป็นระยะตลอดงาน
 5. รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยรวมไปถึงทับด้วยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา 100%
 6. ฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมรวมไปถึงบริเวณงานโดยรอบทุกวัน หลังเลิกงาน
 7. ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกโซนเพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ร่วมงาน
 8. ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิด้วยกล้องเทอร์โมสแกน กรณีมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้างาน
 9. ตรวจ ATK (ผลตรวจ ATKไม่เกิน72ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถึงนิสิต นั่นหมายความว่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
 10. ส่งเสริมการใช้ KU เกษตรแฟร์ Application บนมือถือ แทนสูจิบัตรเข้าชมงาน
 11. จัดระบบชำระค่าสินค้ารวมไปถึงบริการแบบ e-payment
 12. จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ พร้อมรองรับกรณีเหตุฉุกเฉิน

เที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน มั่นใจปลอดโควิด แน่นอน

สำหรับงานนี้ นับเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลประจำปีที่ใครหลายคนต่างรอคอย ด้วยเพราะปีนึงจะมีงานที่รวมของของกิน ของใช้ รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางการเกษตรต่าง ๆ กับงาน เกษตรแฟร์65 หรือ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565 นั่นหมายความว่าในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายใต้มาตรการดูแลรวมไปถึงป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

สำหรับกิจกรรมรวมไปถึงร้านค้าภายในงานเกษตรแฟร์ 2565 ก็ยังคงแบ่งตามโซนต่าง ๆ นั่นหมายความว่าแต่ละโซนก็มากมายด้วยเหล่าบรรดาร้านค้า ได้แก่

 • โซน A ตลาดน้ำนนทรี
 • โซน B เศรษฐกิจฐานราก
 • โซน C เทคโนโลยยีการเกษตร
 • โซน D ต้นไม้ รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร
 • โซน E Cafe in the garden สินค้า DIY and IDEA รวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
 • โซน F สัตว์เลี้ยงรวมไปถึงอุปกรณ์
 • โซน G สินค้าเกษตรอุปโภค บริโภค
 • โซน H KU Shopping Mall
 • โซน J KU Outlet สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงแฟรนไชส์
 • โซน K สินค้าจากบริษัทห้างร้านต่าง ๆ

งานเกษตรแฟร์ 2565 บางเขน มีอะไรบ้าง

รูปแบบของ งานเกษตรแฟร์ 2565 จะเน้นการนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาถ่ายทอดรวมไปถึงเผยแพร่สู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมไปถึงประชาชนที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 รวมไปถึงยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

 • การจัดการประกวดเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การประกวดพืช ผลไม้ ปลากัด
 • การออกร้านค้าของนิสิต
 • การจัดแสดงกิจกรรมศิลปรวมไปถึงวัฒนธรรมของนิสิต
 • เปิดพื้นที่ให้กับโครงการ BCG รวมไปถึงโครงการยกระดับเศรษฐกิจรวมไปถึงสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือโครงการ U2T โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยรวมไปถึงนวัตกรรม ผนวกเข้ากับการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อให้ประชาชนได้ให้เห็นถึงผลสำเร็จรวมไปถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการนำความรู้ของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับในส่วนของมาตรการสำหรับการเที่ยวงานเกษตรแฟร์ 2565 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะประมาท ทั้งนี้ทางผู้จัดงานก็มีการเตรียมมาตรการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ติดตามสาระความรู้และเนื้อหาข่าวทันเหตุการณ์ได้จากกระดานข่าวเราที่ stockpucker.com/board/

เลือกตาข่ายกรองแสงยังไงให้คุ้มราคา

วันนี้จะมารีวิว ตาข่ายกรองแสง เพราะวันก่อนเขียนเรื่อง ตาข่ายเหล็กสำหรับทำรั้ว ไปแล้ว ใครอยากดูกดเข้าไปดูได้ตามลิ้ง

จัดทัพส่วนลด พฤษภาคม พร้อมโปร 5×5 มาก่อนได้ก่อน

โปรโมชั่นช้อปปี้ เดือนพฤษภาคม 2566 นี้ มีโปร 5×5 จัดทัพยิ่งใหญ่สดสูงสุดกระหน่ำรับหน้าฝน พร้อมยกทัพส่งฟรี โค้ดลดราคาเพียบ

Shopee ลดราคาสินค้ากระหน่ำ เมษายน 66

จัดใหญ่ไฟกระพริบ สินค้าลดราคาจากช๊อปปี้ เมษายน 66 กับโปรดี ๆ MEGA CAMPAIGN Shopee ลดกระหน่ำ รับซัมเมอร์นี้ รีบเลยก่อนหมดเดือน

หม้ออบลมร้อน หม้อทอดไร้น้ำมัน ถือเป็นสินค้าควบคุม

เตือนเวลาซื้อ หม้ออบลมร้อน หรือ หม้อทอดไร้น้ำมัน หันดูวันผลิตและตรวจสภาพสินค้าให้ดีก่อนจ่ายเงิน

โค้ดส่งฟรี Shopee เมษายน 66

ช้าหมดอดแดก ไม่รู้นะ รีบกดเลย กดก่อนได้ก่อน ถึงสิ้นเดือน เมษายน 2566 นี้เท่านั้น

ราคาไอโฟนแต่ละรุ่น update ล่าสุด

ทำไว้สำหรับใช้เอง แต่ใครจะมาดูก็ได้ update ราคาไอโฟนแต่ละรุ่น ว่ามีราคาลง หรือราคาขึ้น อย่างไร ยังไง เอาไว้สำหรับคนที่อยากได้ของตกรุ่น หรือทุนไม่ถึง

รู้ทันเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ก่อนตัดสินใจ

หากว่าใครเล่น Social ในช่วงเดือนนี้ คงจะได้เคยเห็นโฆษณาของออมสิน ประมาณว่าออกแพคเกจออมเงิน สำหรับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน หรือ 11 เดือน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ควรเลือกใช้ใครดี มีแนะนำ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใคร ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด สามารถช่วยตอบโจทย์ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยได้