LG

เครื่องซักผ้า LG แบบฝาบน ขนาด 16 กก. Smart Inverter รุ่น T2516VS2M

เครื่องซักผ้า LG ฝาบน Smart Inverter รุ่น T2516VS2M มีขนาดถังซัก 16 กิโลกรัม มีวัสดุถังซักทำจากสแตนเลส และด้วยระบบ Smart Inverter ช่วยประหยัดพลังงานได้ดีขึ้นมาก